Adrodd

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd